W dniu  17 maja 2016 roku  w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy. Podczas narady sołtysi zgłosili swoje problemy oraz wysłuchali informacji dotyczących m.in.:

  • zasad udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w okresie letnim 2016 (m.in. na lokalne imprezy),
  • stan dróg gminnych – przedstawił insp. UG Pan Lech Przełuski,
  • przetargi na dzierżawę gruntów z ANR – informację przedstawił delegat do Izby Rolnej Pan Tomasz Kelm,
  • stan wykorzystania środków z funduszy sołeckich – Pani Skarbnik Patrycja Woltmann,
  • Strategia Rozwoju Gminy Będzino – informację przedstawiła Pani Sylwia Halama – termin składania wniosków i opinii jest przedłużony do dnia 20 maja br.,
  • PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – informacje, co do lokalizacji oraz zasad funkcjonowania punktu przedstawił Z-ca Wójta Pan Henryk Lubocki (propozycja Wójta Gminy dotycząca zorganizowania wyjazdu dla zainteresowanych do pobliskiej gminy celem zapoznania się z  funkcjonowaniem tamtejszego punktu PSZOK),
  • Pani Skarbnik zaapelowała o terminowe dokonywanie wszelkich opłat.

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska

[av_gallery ids=’10370,10371,10372,10373,10374,10375,10376,10377,10378′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-iqx7cx’]