Dnia 24 lutego 2015 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się pierwsza narada Wójta Pana Henryka Brody z nowo wybranymi Sołtysami naszej gminy. Wójt Pan Henryk Broda, na początku spotkania podziękował wszystkim za udział w wyborach, pogratulował Sołtysom, którzy startowali w wyborach i zostali wybrani.


W dalszej części Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wszystkim Sołtysom Zaświadczenia o wyborze oraz upominki przydatne w pełnieniu obowiązków. Fundatorami upominków byli: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie, który ufundował teczki na dokumenty oraz Firma KARPOL z Kotłowa, która ufundowała zszywacze metalowe do tablic ogłoszeniowych. Sponsorom bardzo dziękujemy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele KRUS, którzy na początku spotkania przeprowadzili krótki konkurs. Trzem wylosowanym zwycięzcom zostały wręczone nagrody , a pozostałym Sołtysom upominki, za które składamy podziękowanie. Z-ca Dyrektora KRUS Pan Kazimierz Szutowicz przeprowadził szkolenie z zakresu ubezpieczenia rolniczego. Pracownice Banku PBS przekazały informacje dotyczące kredytów dla rolników. W spotkaniu wzięła udział także pani Krystyna Polańczyk, doradca ODR z Oddziału w Koszalinie, która przekazała informacje dotyczące planowanych szkoleń oraz dyżurów w U.G. , w Będzinie ( każdy poniedziałek w godz. 8-13).
Podczas narady omówiono sprawy związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Komendant Straży Gminnej przekazał informacje związane z pracą Straży Gminnej. Sołtysi odebrali nakazy podatkowe, aby je przekazać mieszkańcom swoich sołectw. W dyskusji Sołtysi zgłosili Wójtowi sprawy wymagające interwencji, a głównie dotyczące stanu dróg gruntowych. Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Jerzy Łuczak Dyrektor GOK w Będzinie, który przedstawił kalendarz imprez i zaprosił na najbliższą uroczystość, jaka odbędzie się 6 marca br. o godz. 17.00 w GOK . Uroczystość odbędzie się z okazji Dnia Kobiet.
Tym miłym akcentem, o godz. 12.30 Wójt Gminy zakończył naradę.

[av_gallery ids=’5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5792,5793′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-911zs’]