Informacja z VI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 marca 2015 r. odbyła się VI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych na sesji było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad. W obradach sesji uczestniczył Pan Senator Piotr Zientarski, który złożył gratulacje i życzenia z okazji Dnia Sołtysa dla nowo wybranych sołtysów Gminy Będzino, a także podziękował sołtysom, którzy zrezygnowali z pełnienia funkcji gospodarza sołectwa. Pan Senator złożył również dla wszystkich zebranych życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było wysłuchanie przez Radę Gminy sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2014 roku, a także podjęła następujące uchwały w sprawie :

  1. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  2. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino ;
  3. wystąpienia gminy Będzino z lokalnej grupy działania „Środkowopomorska Grupa Działania”;
  4. przystąpienia gminy Będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania ;
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu /drogi/ od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne na BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2015 r., a jej tematem będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

[av_gallery ids=’6554,6555,6556,6557,6558,6559,6560,6561,6562,6563,6564,6565′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-1xvsbt’]

opublikowano 8 kwietnia 2015