Informacja z VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 kwietnia 2015 roku, odbyła się VII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, które przedstawili: Dyrektor Jerzy Łuczak i Dyrektor Danuta Sawicka. Odbyła się także prezentacja multimedialna z działalności ww. placówek.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
 2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
 4. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032” ;
 5. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 6. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 7. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 8. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 9. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 10. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 11. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Kolejna sesja odbędzie się w maju 2015 r. , a tematem jej będzie m.inn. ład , porządek i bezpieczeństwo publiczne (raporty komendantów) oraz informacja z działalności Straży Gminnej w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI