Dnia 27 maja 2015 roku, odbyła się VIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. ład, porządek i bezpieczeństwo – raport w tej sprawie przedstawił Komendant Komisariatu I Policji w Koszalinie Pan Artur Lachowicz, ochrona PPOŻ – informację przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie Pan Andrzej Kapustyński oraz Komendant Gminny Ochrony PPOŻ Pan Krzysztof Szczur. Informację z działalności Straży Gminnej w Będzinie przedstawił Komendant Pan Krzysztof Płachta.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego;

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Kolejna sesja odbędzie się w czerwcu 2015 r., a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, absolutorium dla Wójta Gminy, wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’7329,7330,7331,7332,7333,7334,7335,7337′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-33lv00′]