Informacja z Walnego Zebrania sołectwa Strzeżenice

W dniu 28 stycznia odbyło się Walne Zebranie sołectwa Strzeżenice, na którym zmieniono skład Rady Sołeckiej. Rezygnację złożyli Pani Katarzyna Polakowska oraz Pan Tomasz Bujak.  W wyniku przeprowadzonych wyborów do składu Rady Sołeckiej weszli nowi członkowie: Pani Karolina Kozłowska i Pan Sylwester Mackiewicz.

opublikowano 14 lutego 2014