Dnia 03 września 2015 roku, odbyła się X sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym posterunkiem Policji;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Krutula na działania Wójta Gminy Będzino;
4) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno – Popowo, nr 3523Z Popowo – Parnowo – Laski- Dunowo oraz nr   3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
6) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Będzino w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014 – 2020.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec września 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. stan przygotowań placówek oświatowych po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2015/2016, omówienie sytuacji w rolnictwie oraz stan inwestycji gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI