Informacja z XI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 września 2015 roku, odbyła się XI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem obrad było mi.in. omówienie sytuacji w rolnictwie. Informację przedstawiła Pani Krystyna Polańczyk ODR/O Koszalin. Kolejny temat, to stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 – informację przedstawił insp. UG ds. oświaty Pan Tomasz Wirkus. Ponadto radni dokonali objazdu po terenie gminy w celu oceny stanu prowadzonych oraz planowanych inwestycji.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, na kadencję 2016 – 2019;
4) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;
5) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłat;
6) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” (P. Wiktoria Kamieniarz);
7) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” (P. Helena Piechowiak);
8) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” (P. Edward Markiewicz);
9) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dotyczącego wspólnej realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.  

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.
Kolejna sesja odbędzie się w październiku 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. wybór ławników na kadencję 2016 – 2019 , omówienie założeń społeczno – gospodarczych do budżetu na rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’8332,8333,8334,8335,8336,8337,8338,8339,8340′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-6xvmj’]

opublikowano 1 października 2015