Dnia 16 czerwca 2016 roku, odbyła się XIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Tematami sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było: ład, porządek i bezpieczeństwo , ochrona PPOŻ, informacja z działalności Straży Gminnej w Będzinie. W związku z powyższym w sesji wzięli udział Komendant Komisariatu I Pan Artur Lachowicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Pan Tomasz Padykuła, Pan Andrzej Kapustyński Z-ca Komendanta PSP w Koszalinie, Komendant Gminny Ochrony PPOŻ Pan Krzysztof Szczur oraz strażnik SG w Będzinie Pani Magdalena Karwas, którzy przedstawili raporty w zakresie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Będzino.

Tematem kolejnym było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminny Będzino za 2015 rok. Wójt Pan Broda podziękował za tak wysoką ocenę i dziękując podkreślił, że jest to efekt wspólnej pracy i współdziałania Urzędu Gminy z Radą Gminy, sołtysami, a także mieszkańcami gminy Będzino, których głosy motywują do działania i podejmowania decyzji, choć nie zadowoli się wszystkich, to jednak najważniejsze jest szukanie najbardziej optymalnych rozwiązań w celu umożliwienia  realizacji zadań związanych z rozwojem gminy i życiem jej mieszkańców.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania i nabycie nieruchomości;
  2. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, dla Gminy Będzino na lata 2012  – 2032”;
  3. w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Ekologiczny piknik rodzinny – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy;
  5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec czerwca 2016 r. , a tematem jej będzie podsumowanie półrocza, oferta wakacyjna placówek oświatowo – wychowawczych, podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.

W dniu 20 czerwca br. o godz. 8.00  nastąpi wyjazd radnych do placówek oświatowych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’10917,10918,10919,10920,10921,10922,10923,10924′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-lzhvww’]

opublikowano 20 czerwca 2016