Dnia 30 lipca 2018 roku, odbyła się XLV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. W dalszej części obrad, Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Radni, sołtysi oraz obecni mieszkańcy zgłosili szereg interpelacji do realizacji. Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
  3. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Będzino;
  4. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  5. w sprawie wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „ Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie”.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się po przerwie wakacyjnej lub ew. w miarę potrzeby wcześniej, a tematami  jej  będzie m.in.   analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br.

Informację przygotowała
Insp. UG. Ewa Jroniewska

[av_gallery ids=’170909,170908,170907,170906′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-7thdbx5′]