Dnia 19 października 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłego radnego Stanisława Kwaśniowskiego. Następnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski, który powitał przybyłych radnych oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie. Obecnych było 13 radnych.

Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach.  Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann przedstawiła założenia społeczno – gospodarcze na  rok 2019. Tematem sesji była również informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r., która została szczegółowo omówiona podczas spotkania wszystkich komisji stałych w dniu 24.09.2019 r. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
  3. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Będzino. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały są zamieszczone w BIP.

Kolejna sesja planowana jest w listopadzie.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’172129,172130,172131′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-vx6aby’]