Dnia 14 marca 2016 roku, odbyła się XVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Głównym tematem sesji była informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, w 2015 roku. Sprawozdanie przedstawił Kierownik GZK Pan Andrzej Nowak. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

– Nr XVI/127/16 Rady Gminy w Będzinie w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Kładno i Pleśna na lata 2016 – 2022;
– Nr XVI/128/16 Rady Gminy w Będzinie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tymień na lata 2016 – 2022;
Nr XVI/129/16 Rady Gminy w Będzinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu;
– Nr XVI/130/16 Rady Gminy w Będzinie w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, jako właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
– Nr XVI/131/16 Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016;

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się na koniec marca 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’9787,9788,9789,9790,9791′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-2q837u’]