Informacja z XVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 marca 2016 roku, odbyła się XVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Głównym tematem sesji była informacja z działalności w 2015 roku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej;
4) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w pierwszej połowie maja 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, a także informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinienozykowskim

[av_gallery ids=’9960,9956,9954,9955,9957,9953,9958,9959,9952,9951,9950,9949,9948′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-370362′]

opublikowano 31 marca 2016