Informacja z XXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 sierpnia 2016 roku, odbyła się XXI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematami sesji zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
  3. w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi łączącej Tymień i Kładno;
  4. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
  5. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z  Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
  6. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
  8. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
  10. w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Segregujesz – nasze otoczenie ratujesz! – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się we wrześniu 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. sytuacja w rolnictwie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’11492,11493,11494,11495,11496,11497,11498,11499,11500′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-qc76w3′]

opublikowano 6 września 2016