Dnia 15 września 2016 roku, odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było omówienie sytuacji w rolnictwie. Informację przedstawili m.in. Przewodniczący komisji rolnictwa i przemysłu Pan Andrzej Krawiec , Kierownik działu surowcowego PZZ w Stoisławiu Pan Marek Kiełbasa, członek Izby Rolnej Pan Andrzej Kuśmierski. Informację przygotowaną przez ODR przedstawił Z-ca Przewodniczącego RG Pan Adam Gołębiewski. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino, w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się na koniec wrześniu 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. stan realizacji inwestycji gminnych , zmiany w budżecie.

[av_gallery ids=’11568,11569,11570,11571,11572,11573,11574,11575,11576′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-nig7nz’]

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI