Informacja z XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 16 grudnia 2016 roku, odbyła się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie była prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2017. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia opłaty prolongacyjnej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości niezabudowanej;
5) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” (dla PPHU „HEAN” Głuszko & Pawlak Sp.J.);
6) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” (dla Firmy „Parol Kazimierz Parol”);
7) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino (dla Firmy „Piekarnia i Sklep Tadeusz  Paczkowski i Wspólnicy”  Sp.J.);
8) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” (dla Firmy PPHU „BAJGIEL” Wiesław Reichert, Jan Wodecki Sp.J).

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się 29 grudnia 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu na rok 2017.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’12288,12287,12286,12285,12284,12283,12282′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’gallery’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-j2y795′]

opublikowano 21 grudnia 2016