Informacja z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 września 2017 roku, odbyła się XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było m.in. omówienie sytuacji w rolnictwie. Informacje na ten temat przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Gołębiewski. Natomiast Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann przedstawiła założenia społeczno – gospodarcze na  rok 2018. Radni zrobili także objazd po terenie gminy w celu sprawdzenia wykonanych inwestycji odwiedzili m.in. Żłobek Samorządowy w Mścicach, siłownie zewnętrzne w Stoisławiu i Dobrem, obejrzeli teren pod boisko przy Szkole w Dobrzycy, a także wyremontowaną drogę od krajowej drogi nr 11 poprzez miejscowość Łopienica. Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
3) w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za  inkaso na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów a trenie Gminy Będzino;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019;
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
7) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
8) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino;
9) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2017, 208, na realizację zadania polegającego na utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, w części leżącej w obrębie Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2017 roku, a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu na rok 2018.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

 

 

 

[av_gallery ids=’166628,166626,166624,166622,166620,166618,166616,166614,166612,166610,166608,166606,166604,166602,166600,166598,166596,166594,166592,166590,166588,166586,166584,166582,166580′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-82rdeya’]

opublikowano 28 września 2017