Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) mając na uwadze dobro klientów i pracowników Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku, Oddziale w Koszalinie oraz Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Prosimy o korzystanie z systemu telefonicznego, poczty elektronicznej, profilu zaufanego e-PUAP, lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Dyrektor ZODR w Barzkowicach Adam Kalinowski