Integrowanie przez działanie w Dobrem

Trwa realizacja grantów sołeckich. W Gminie Będzino dofinansowanie otrzymały aż 3 sołectwa! Projekty były składane przez sołtysów, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy.

W Sołectwie Dobre w ramach projektu „Integrowanie przez działanie w Dobrem” mieszkańcy rozpoczęli już remont świetlicy wiejskiej, polegający m.in. na wymianie okien i wykonaniu elewacji zewnętrznej. Na działania otrzymali 10 tys. zł od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjatywa jest współfinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Dobre na 2020 rok.

To piękny przykład działalności oddolnej i pracy na rzecz dobra wspólnego. Prócz tego planowane jest zorganizowanie imprezy integracyjnej „Lato w kolorze” oraz warsztatów artystycznych . Społecznikom gratulujemy pomysłu, zapału i trzymamy kciuki za pomyślną realizację!

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.