Tytuł projektu: Akademia Listopadowa 2014 – trzydniowe obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 27.06.2014 – 19.12.2014

Nr umowy: 01463-6930-UM1642306

Data umowy: 19.12.2014

Koszty:

7 929,08

Koszt całkowity

7 792,72

Koszty kwalifikowalne

6 234,17

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Podczas  zadania “Akademia Listopadowa 2014 – trzydniowe obchody Święta Niepodległości” w Gminie Będzino” od 8  do 10 listopada odbyły się wydarzenia podczas których osiągnięto następujące cele:
– konsolidacja środowiska lokalnego
– włączenie w uczestnictwo jak największej liczny mieszkańców gminy jak i potencjalnych turystów
– promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
– rozwijanie wartości takich jak: patriotyzm, tradycja, kultura
– kultywowanie lokalnych walorów
– promocja gminy

Zdjęcia: