Tytuł projektu: Aktywnie, ciekawie i pożytecznie – cykl imprez na terenie Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 12.11.2013 – 19.12.2014

Nr umowy: 01106-6930-UM1641772/13

Data umowy: 16.04.2014

Koszty:

19 809,55

Koszt całkowity

17 866,84

Koszty kwalifikowalne

14 293,47

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu zorganizowano 5 imprez tematycznych, które były bezpłatne i otwarte dla wszystkich: Konkurs Smaki Bożonarodzeniowe, Gminny Dzień Dziecka w Dobrzycy, V Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, VII Festyn Rodzinny w Będzinie, Spotkanie różnych kultur.
Zrealizowano poniższe cele:
– aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez czynne uczestnictwo w cyklu imprez,
– stworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
– promocja tradycji i kultury lokalnej,
– promowanie spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,
– promocja gminy i turystyki,
– propagowanie sportu, zdrowego trybu życia,
– promocja lokalnych wyrobów,
– głębsza integracja mieszkańców,
– alternatywne, zdrowe i urozmaicone spędzanie czasu przez mieszkańców,
– wzmocnienie relacji między mieszkańcami a gminą,
– rozwój turystyki na terenie gminy, promocja gmin.

Zdjęcia: