Tytuł projektu: Budowa chodnika w Dobrzycy

Nazwa programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczno

Okres realizacji: 01.03.2014 – 19.12.2014

Nr umowy: 00217-6173-SW1600210/13

Data umowy: 11.10.2013

Koszty:

1 009 679,06

Koszt całkowity

820 877,28

Koszty kwalifikowalne

697 745,68

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Budowa drugiej części chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwoliła mieszkańcom i dzieciom  na bezpieczne i swobodne poruszanie się po miejscowości co wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców. Dobrzyca podczas sezonu wakacyjnego to również popularny skrót łączący drogi krajowe nr 6 i nr 11. Wówczas nasila się poziom ruchu, co przy braku ciągu pieszego w części miejscowości narażało mieszkańców na niebezpieczeństwo. Również turyści odwiedzający Dobrzycę, a także mieszkańcy obszaru MLGR od teraz mogą swobodnie poruszać się po miejscowości zwiedzając zabytkowy Kościół lub kompleks ogrodniczy ?Hortulus?.

Zdjęcia: