Tytuł projektu: Budowa Domu Ludowego w Tymieniu wraz z biblioteką oraz zagospodarowanie terenu przyległego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

Okres realizacji: 19.10.2009 – 23.09.2010

Nr umowy: 00099-6922-UM1600054/09

Koszty:

1 061 585,56

Koszt całkowity

870 152,10

Koszty kwalifikowalne

435 076,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach zadania wybudowano Dom Ludowy w Tymieniu wraz z biblioteką, zagospodarowano teren wokół budynku, zakupiono  wyposażenie do Domu Ludowego w Tymieniu: meble, sprzęt nagłaśniający, komputery.

Zdjęcia: