Tytuł projektu: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.03.2014 – 31.03.2015

Nr umowy: 01288-6930-UM1630517/14

Data umowy: 22.09.2014

Koszty:

467 247,12

Koszt całkowity

361 234,24

Koszty kwalifikowalne

288 987,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji operacji wybudowane zostaną Plac zabaw w Łopienicy,  Plac zabaw w Kładnie, Plac zabaw w Smolnem oraz budynek socjalno-szatniowy  na boisku w Będzinie. Wyremontowany zostanie również dach, elewacja i pomieszczenia zaplecza boiska w Dobrzycy.