Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Okres realizacji: 28.06.2013 – 30.05.2015

Nr umowy: 001896921-UM1600257/13

Data umowy: 28.06.2013

Koszty:

2 100 612,20

Koszt całkowity

1 708 010,00

Koszty kwalifikowalne

1 281 007,50

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Brak opisu.

Zdjęcia: