Tytuł projektu: Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 03.09.2012 – 28.06.2013

Nr umowy: 00375-6930-UM1630193/11

Data umowy: 11.04.2012

Koszty:

419 021,30

Koszt całkowity

340 667,72

Koszty kwalifikowalne

272 534,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W budynku ośrodka stoją wozy strażackie – jeden z 30 letnim stażem drugi bardziej nowoczesny. Obrazują one mieszkańcom rozwój i wprowadzanie nowoczesności do pojazdów gaśniczych. Na ścianach Ośrodka Kultywowania Tradycji Pożarniczych powstała historyczna ścieżka edukacyjna – jest tu wywieszone wyposażenie strażackie z lat 40 (kombinezony, kaski, stare zdjęcia i in.) jak i to nowoczesne, dzisiejsze.

Zdjęcia: