Tytuł projektu: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino w miejscowościach: Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strachomino, Strzepowo i Wierzchomino oraz placów wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dobre, Dobrzyca, Popowo i Wierzchomino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji: 12.10.2010 – 25.05.2012

Nr umowy: 00032-6930-UM1630028/10

Data umowy: 12.10.2012

Koszty:

453 334,08

Koszt całkowity

369 483,00

Koszty kwalifikowalne

277 112,25

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu wybudowano i wyposażono 8 placów zabaw w 8 miejscowościach na terenie gminy Będzino, tj. Dobre, Dobrzyca, Borkowice, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strzepowo, Strachomino, Wierzchowmno , a także wybudowano 4 place wielofunkcyjne w 4 miejscowościach tj. Dobre, Dobrzyca, Popowo i Wierzchomino.

Zdjęcia: