Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Stoisław i Popowo oraz ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.10.2011 – 16.10.2012

Nr umowy: 00376-6930-UM1630187/11

Data umowy: 11.04.2012

Koszty:

75 733,50

Koszt całkowity

57 035,00

Koszty kwalifikowalne

45 628,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu pn.: “Święto Plonów – zabawa dożynkowa w Będzinie” zorganizowano imprezę 15.09.2012r. która odbyła się na boisku sportowym w Będzinie. W imprezie uczestniczyło ok. 400 osób, wszyscy otrzymali porcję grochówki oraz kiełbaskę z grilla. Opłacono wynajem przenośnych toalet, koszy na śmieci, nagłośnienie imprezy, obsługę techniczną, orkiestrę, zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci. Impreza była bezpłatna i ogólnodostępna. Podczas imprezy odbył się: ceremoniał dożynkowy z wieńcami wykonanymi przez mieszkańców sołectw, m.in. konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs “Piękna wieś Twoją zasługą.”, wystąpiły zespoły ludowe, zorganizowano zabawy i gry dla najmłodszych.

Zdjęcia: