Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Mścicach

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 27.06.2014 – 31.12.2014

Nr umowy: 01483-6930-UM1642313/14

Data umowy: 19.12.2014

Koszty:

21 301,14

Koszt całkowity

17 318,00

Koszty kwalifikowalne

13 854,40

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu na terenie miejscowości Mścice na działce 262/34 (Spółdzielnia Zalesie) został wybudowany plac zabaw. Plac wyposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, bujak na oraz tablicę regulaminową. Zrealizowanie zadania pozwoliło na stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego, na którym  mieszkańcy, zwłaszcza dzieci i młodzież mają okazję do wspólnych spotkań i zabawy. Z placu można korzystać nieodpłatnie.

Zdjęcia: