Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Strzeżenicy

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 25.05.2013 – 26.02.2015

Nr umowy: 01009-6930-UM1641562/13

Data umowy: 07.01.2014

Koszty:

23 456,10

Koszt całkowity

19 070,00

Koszty kwalifikowalne

15 256,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu na terenie miejscowości Strzeżenice na działce 159/5 został wybudowany plac zabaw.Plac wyposażono w następujące elementy:
– ławka – 2 szt.
– kosz na śmieci – 1 szt.
– sprężynowiec – 1 szt.
– tablica “regulamin” – 1 szt.
– huśtawka podwójna – 1 szt.
– huśtawka wagowa – 1 szt.
– zestaw zabawowy – 1 kpl.
Całość placu została ogrodzona oraz został wybudowany chodnik. Zrealizowanie zadania pozwoliło na stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego, na którym  mieszkańcy, zwłaszcza dzieci i młodzież mają okazję do wspólnych spotkań i zabawy. Obiekt służy również turystom, gościom i osobom przyjezdnym. Z placu można korzystać nieodpłatnie.

Zdjęcia: