Tytuł projektu: Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi Strachomino

Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich

Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie

Okres realizacji: 01.02.2008 

Koszty:

78 029,00

Koszt całkowity

45 000,00

Koszty kwalifikowalne

45 000,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu centrum, które powstało w świetlicy w Strachominie zostało wyposażone w sprzęt komputerowy (10 nowoczesnych stanowisk komputerowych, w tym jedno w pełni przystosowane dla osoby niepełnosprawnej), sprzęt biurowy i kontent merytoryczny. Centrum w ramach swojej działalności prowadziło bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Idea Centrum to promowanie kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia – od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zdjęcia: