Tytuł projektu: Co lata nie utonie czyli Dobrego sprawne dłonie

Nazwa programu: Działaj Lokalnie

Okres realizacji: 20.07.2011 – 31.12.2011

Nr umowy: 1/31/DL7-LOG/2011

Data umowy: Brak informacji

Koszty:

8 420,95

Koszt całkowity

8 420,95

Koszty kwalifikowalne

4 000,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu przeprowadzono remont świetlicy – stworzono miejsce wspólnych spotkań mieszkańców nazwane “Krainą Dedala i Ikara”. Przeprowadzono warsztaty robienia latawców pod hasłem “Latawce, dmuchawce, wiatr”. We wrześniu zorganizowano Festiwal Latawców Dobre 2011. Odbywały się również liczne spotkania integracyjne mieszkańców (kawowe spotkania czwartkowe, spotkanie wigilijne). Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia zakładanego celu jakim była integracja mieszkańców wsi Dobre.

Zdjęcia: