Tytuł projektu: Gminne Święto Plonów w Mścicach

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 17.03.2014 – 23.10.2014

Nr umowy: 01297-6930-UM1642135/14

Data umowy: 07.01.2014

Koszty:

26 808,83

Koszt całkowity

23 630,00

Koszty kwalifikowalne

18 096,80

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu  6 września 2014 w miejscowości Mścice zorganizowano Gminne Święto Plonów. Na imprezie na dużej scenie wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Mejk. Dla części uczestników zapewniono także darmowe wyżywienie.
Zrealizowano następujące cele:
– integracja mieszkańców
– stworzenie dla mieszkańców, dzieci, młodzieży i turystów alternatywnego, zdrowego, urozmaiconego sposobu spędzania wolnego czasu
– promocja i wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, zwyczajów, tradycji panujących na wsi
– aktywizacja i integracja mieszkańców, dzieci i młodzieży
– promocja turystyki na terenie gminy
– wzrost zaangażowania mieszkańców, rodzin i dzieci w życie  publiczne poprzez udział w konkursach i konkurencjach
– pielęgnowanie kultury, zwyczajów i tradycji związanych ze wsią i rolnictwem
– promocja lokalnych wyrobów, przedsiębiorstw

Zdjęcia: