Tytuł projektu: III Festyn Letni Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 15.06.2010 – 21.12.2011

Nr umowy: 00192-6930-UM1640378/10

Data umowy: 29.11.2011

Koszty:

9 931,40

Koszt całkowity

7 917,07

Koszty kwalifikowalne

5 537,74

Kwota dofinansowania

O projekcie:

10 lipca 2010 roku odbył się III Festyn Letni Gminy Będzino. W festynie udział wzięło ponad 300 osób  zarówno mieszkańców gminy Bedzino, jak i przyjezdnych turystów. W ramach programu odbyły się liczne konkursy sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin oraz ekologiczny pokaz mody. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Podczas III Festynu Letniego Gminy Będzino odbyły się prezentacje zespołów ludowych z terenu gminy zarówno śpiewaczy, jak i zespołu tanecznego Kalina. Organizacja III Festynu Letniego Gminy Będzino wpłynęła na integrację mieszkańców, promocję lokalnej kultury, zacieśniła więzi między całymi rodzinami biorącymi udział w konkurencjach