Tytuł projektu: Majówka w Dobrzycy – festyn rodzinny z gminą Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.10.2011 – 25.06.2012

Nr umowy: 00455-6930-UM1640706/11

Data umowy: 15.05.2012

Koszty:

9 195,95

Koszt całkowity

8 942,87

Koszty kwalifikowalne

5 722,22

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu pn. “Majówka w Dobrzycy – festyn rodzinny z gminą Będzino” zorganizowano 3 imprezy: 2 maja 2012 r. na boisku w Dobrzycy odbył się turniej piłkarski,12 maja w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbył się przegląd zespołów ludowych, solistów i kapel a 2 czerwca na boisku w Dobrzycy odbył się festyn rodzinny.

Zdjęcia: