Tytuł projektu: Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strachomino i Wierzchomino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 04.01.2012 – 21.10.2013

Nr umowy: 00252-6930-UM1630130/10

Koszty:

134 353,16

Koszt całkowity

109 272,81

Koszty kwalifikowalne

81 954,61

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Brak opisu.

Zdjęcia: