Tytuł projektu: Organizacja festynu w Strzepowie i Strachominie w gminie Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.10.2011 – 25.09.2012

Nr umowy: 00382-6930-UM1640704/11

Data umowy: 11.04.2012

Koszty:

8 044,28

Koszt całkowity

7 640,33

Koszty kwalifikowalne

5 348,23

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu zorganizowano II festyny. Festyn rodzinny w Strzepowie, który odbył się 19.05.2012 r. miał charakter kulturalno-rekreacyjny. Przyczynił się do integracji mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. Podczas festynu odbyły się liczne konkursu dla dzieci i ich rodziców oraz dyskoteka i zabawa taneczna dla dorosłych. Drugą imprezę zorganizowano w dniu 11.08.2012 w Strachominie – był to festyn promujący święto plonów i zwyczaje panujące na polskiej wsi podczas żniw. Łącznie w obydwu imprezach uczestniczyło ponad 400 osób. Ze środków sfinansowano obsługę muzyczną i techniczną imprez, zapewniono nagrody.

Zdjęcia: