Tytuł projektu: Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Okres realizacji: 26.11.2014 – 30.06.2015

Nr umowy: 00300-6921-UM1600399/14

Data umowy: 26.11.2014

Koszty:

123 991,02

Koszt całkowity

100 805,71

Koszty kwalifikowalne

74 691,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane w miejscowości Mścice 4 lampy hybrydowe, Stoisław – 2 lampy, Tymień – 6 lamp.