Tytuł projektu: Pamiętamy o dawnych Strzeżenicach

Nazwa programu: Działaj Lokalnie

Okres realizacji: 01.09.2013 – 15.12.2013

Nr umowy: 7/31/DL8-ODL/2013

Data umowy: Brak informacji

Koszty:

10 711,27

Koszt całkowity

10 711,27

Koszty kwalifikowalne

3 000,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Głównym celem projektu było nawiązanie bliższego kontaktu i relacji z dawnymi mieszkańcami Strzeżenic. Jego realizacja była możliwa w pierwszej kolejności dzięki uporządkowaniu niszczejącego poniemieckiego cmentarza oraz organizacji na koniec projektu spotkania z dawnymi osadnikami niemieckimi, na którym zaprezentowano efekty prac. Na terenie cmentarza przeprowadzono prace porządkowe, tj. m.in. usunięcie chwastów, samosiejek drzew, śmieci i gruzu. Wszystkie prace mieszkańcy wykonali własnymi siłami, przy pomocy życzliwych przyjaciół ze Strzeżenic, którzy udostępnili swój ciężki sprzęt. Po przeprowadzeniu prac na terenie cmentarza postawiono dwie ławki oraz tablicę upamiętniającą byłych mieszkańców.

Zdjęcia: