Tytuł projektu: Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2013

Nr umowy: POKL.09.01.01-32-044/12-00

Data umowy: 01.03.2013

Koszty:

363 167,29

Koszt całkowity

308 692,20

Koszty kwalifikowalne

308 692,20

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Od września 2012 r. w grupie ZEFIRKI (20 osobowa grupa dzieci z rocznika 2009) realizowane były zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna), zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, wyjścia do teatru. Opiekunowie grupy otrzymali wsparcie w postaci warsztatów z zakresu równości płci, różnorodności społecznej i tolerancji oraz z zakresu pracy z dzieckiem. Odbyły się także zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców. W ramach projektu zakupiono liczne zabawki, książeczki, pomoce edukacyjne (puzzle, atlasy itp.), dodatkowe wyposażenie sali, meble, pomoce i materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, logopedycznych, rytmicznych.

Zdjęcia: