Tytuł projektu: Sieć wodociągowa w miejscowości Smolne

Nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 30.05.2006 – 02.10.2006

Koszty:

807 141,82

Koszt całkowity

770 157,02

Koszty kwalifikowalne

654 633,46

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Smolne, w tym 35 przyłączy i studzienek wodomierzowych.