Tytuł projektu: Sport to zdrowie – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 12.11.2013 – 23.10.2014

Nr umowy: 01125-6930-UM1641771/13

Data umowy: 24.04.2014

Koszty:

17 666,30

Koszt całkowity

17 410,00

Koszty kwalifikowalne

13 928,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Podczas  zadania “Sport to zdrowie – cykl imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino” odbyło się w ciągu 2014 roku pięć imprez:
– Turniej Piłki Nożnej Drużyn do lat 15
– Gminny Turniej Piłki Nożnej w Dobrzycy
– X Festyn Wodny w Podamirowie
– Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci na Orliku w Mścicach
– Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Mścicach

Podczas tych wydarzeń osiągnięto następujące cele:
– promocja lokalnego waloru, jakim jest jezioro Jamno
– promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym
– rozwój umiejętności i pasji sportowych
– włączenie w uczestnictwo możliwie jak największej ilości dzieci,młodzieży i ich rodzin poprzez organizację turniejów w piłkę nożną, siatkową w rożnych kategoriach wiekowych
– promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia
– promocja gminy
– aktywizacja mieszkańców

Zdjęcia: