Tytuł projektu: Strzepowo górą!

Nazwa programu: Działaj Lokalnie

Okres realizacji: Brak informacji

Nr umowy: Brak informacji

Data umowy: Brak informacji

Koszty:

8 612,00

Koszt całkowity

8 612,00

Koszty kwalifikowalne

4 160,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Celem projektu było nabycie przez młodzież umiejętności wyboru działań przydatnych do osiągnięcia życiowych celów, pokonywania trudności, integracji i pracy w grupie, nawiązywania relacji społecznych i autoprezentacji, a także rozwijanie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.
Efektem projektu była integracja mieszkańców, wspólne pikniki i zabawy, akcja sprzątanie miejscowości, malowania świetlicy, zachęcanie młodzieży do edukacji oraz wyjazdy edukacyjne.

Zdjęcia: