Tytuł projektu: Święto Plonów – zabawa dożynkowa w Będzinie

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.10.2011 – 25.09.2012

Nr umowy: 00418-6930-UM1640705/11

Data umowy: 19.04.2012

Koszty:

8 196,80

Koszt całkowity

7 909,64

Koszty kwalifikowalne

5 442,22

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu pn.: “Święto Plonów – zabawa dożynkowa w Będzinie” zorganizowano imprezę 15.09.2012r. która odbyła się na boisku sportowym w Będzinie. W imprezie uczestniczyło ok. 400 osób, wszyscy otrzymali porcję grochówki oraz kiełbaskę z grilla. Opłacono wynajem przenośnych toalet, koszy na śmieci, nagłośnienie imprezy, obsługę techniczną, orkiestrę, zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci. Impreza była bezpłatna i ogólnodostępna. Podczas imprezy odbył się: ceremoniał dożynkowy z wieńcami wykonanymi przez mieszkańców sołectw, m.in. konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs “Piękna wieś Twoją zasługą.”, wystąpiły zespoły ludowe, zorganizowano zabawy i gry dla najmłodszych.

Zdjęcia: