Tytuł projektu: Taniec i śpiew łączy pokolenia

Nazwa programu: Działaj Lokalnie

Okres realizacji: 01.09.2014 – 01.12.2014

Nr umowy: Brak informacji

Data umowy: Brak informacji

Koszty:

7 100,00

Koszt całkowity

7 100,00

Koszty kwalifikowalne

4 500,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach projektu mieszkańcy Tymienia wspólnie z młodszymi uczyli się śpiewu i tańca oraz wzajemnie integrowali. Zakupiono również sprzęt nagłaśniający do świetlicy. Na koniec realizacji projektu został wydany śpiewnik z tekstami piosenek.

Zdjęcia: