Tytuł projektu: Utworzenie serca wsi poprzez budowę infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino w miejscowości Dobiesławiec i Słowienkowo

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 27.11.2012 – 25.10.2013

Nr umowy: 00576-6930-UM1641236/13

Data umowy: 26.04.2013

Koszty:

35 387,10

Koszt całkowity

28 597,00

Koszty kwalifikowalne

22 877,60

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji operacji zostały wybudowane i wyposażone miejsca kulturalno – rekreacyjne – jedno na działce nr 92/1 w miejscowości Dobiesławiec, drugie na działce nr 109/16 w miejscowości Słowienkowo. Nowo wybudowane miejsca kulturalno-rekreacyjne pełnią funkcję “serca wsi”, centralnego miejsca spotkań mieszkańców wsi. Inwestycja odegrała dużą rolę w środowisku społeczności lokalnej przede wszystkim w zakresie zwiększenia możliwości jej integracji.

Zdjęcia: