Tytuł projektu: Z dziada pradziada – słowienkowska familiada

Nazwa programu: Działaj Lokalnie

Okres realizacji: 25.05.2012 – 14.10.2012

Nr umowy: 1/31/DL7-ODL/2012

Data umowy: Brak informacji

Koszty:

11 408,85

Koszt całkowity

11 408,85

Koszty kwalifikowalne

4 400,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców wsi Słowienkowo (od wnuka do pradziada – wspólna praca wielopokoleniowa mieszkańców). W ramach inicjatywy zorganizowano wystawę “Korzenie Słowienkowa – integracja mieszkańców wczoraj i dziś” oraz wydano “Księgę Słowienkowa”, w której przedstawiono dzieje miejscowości i wyeksponowanie jej walory. W ramach realizacji projektu wyremontowano również świetlicę, a dokładniej toaletę. Zorganizowano również 15 spotkań mieszkańców kobiet związanych z pieczeniami ciast (spotkania sobotnie) oraz 15 niedzielnych spotkań z seniorami.

Zdjęcia: