Tytuł projektu: Zagospodarowanie parku wiejskiego pod kątem rekreacyjnym w miejscowości Mścice – etap I

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 04.01.2012 – 25.05.2012

Nr umowy: 00255-6930-UM1630129/10

Data umowy: 04.01.2012

Koszty:

55 655,49

Koszt całkowity

45 619,25

Koszty kwalifikowalne

27 360,98

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Brak opisu.

Zdjęcia: