Tytuł projektu: Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn-warsztat) z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie

Nazwa programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Okres realizacji: 05.06.2013 – 19.12.2014

Nr umowy: 00179-6173-SW1600091/14

Data umowy: 05.06.2014

Koszty:

29 400,00

Koszt całkowity

23 902,44

Koszty kwalifikowalne

20 317,07

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu do nowo budowanego hangaru w Podamirowie zakupiono:
– 4 rowery wodne
– 1 łódź wiosłowo-motorowa wraz z silnikiem
– 7 kamizelek asekuracyjnych
Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać z tego sprzętu za darmo w trakcie okresu wiosenno-jesiennego, szczególnie w okresie wakacyjnym. Zakup rowerów wodnych oraz łodzi pozwoli na atrakcyjne i miłe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Sama łódź będzie wykorzystywana również do pokazów ratownictwa wodnego i jako łódź instruktażowo-szkoleniowa.