Tytuł projektu: Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Działanie: 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Okres realizacji: 01.02.2011 – 30.06.2011

Nr umowy: UDA-RPZP.04.05.02-32-026/10-00

Data umowy: 28.09.2010

Koszty:

900 244,42

Koszt całkowity

900 000,42

Koszty kwalifikowalne

492 402,21

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Celem projektu była poprawa poziomu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców a także turystów odwiedzających Gminę Będzino. Inwestycja objęła zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach.

Zdjęcia: